Χ Παράσχος Αρχιτεκτονικός & βιοκλιματικός σχεδιασμός - Κατασκευές

Greek Flag English Flag
Πολυκατοικία 5 ορόφων
Πολυκατοικία 5 ορόφων

Πολυκατοικία 5 ορόφων

Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Χελμού

Χρόνος μελέτης: 11/2000 - 02/2001
Χρόνος κατασκευής: 04/2001 – 05/2002
Εμβαδόν οικοπέδου: 437,58 μ²
Συνολικό εμβαδόν κτηρίου: 950,00 μ²
Συνολικός όγκος: 2.850,00 μ³
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Αγορά οικοπέδου

Κεντρικό συνθετικό χειρισμό αποτελεί η
λειτουργική ομαδοποίηση της κάτοψης κάθε
διαμερίσματος σε τρεις ενότητες: χώρος
υποδοχής, υπνοδωμάτια - υγροί χώροι και
κλιμακοστάσιο – ανελκυστήρας. Στις
κατόψεις, οι δύο βασικές ενότητες (χώρος
υποδοχής, υπνοδωμάτια - υγροί χώροι)
εγγράφονται σε ορθογώνια σχήματα, στα οποία
παρεμβάλεται ο κυκλικός πυρήνας κάθετης
κυκλοφορίας (κλιμακοστάσιο – ανελκυστήρας).

Στη διαμόρφωση του όγκου η
τριμερής οργάνωση της κάτοψης μεταφράζεται σε
σύνθεση δύο ορθογωνίων παραλληλεπιπέδων με ένα
κύλινδρο. Έτσι οι όψεις επιμερίζονται σε
ζώνες. Η αίσθηση του κατακόρυφου άξονά τους,
ενισχύεται από την καθ’ ύψος επανάληψη εξωστών
και παραθύρων. Η πλάγια όψη «μοιράζεται» σε
δυο τυπικές κατακόρυφες ζώνες: τη συμπαγή,
και αυτή των επαναλαμβανόμενων εξωστών.