Χ Παράσχος Αρχιτεκτονικός & βιοκλιματικός σχεδιασμός - Κατασκευές

Greek Flag English Flag
Μονοκατοικία
Μονοκατοικία

Μονοκατοικία

Κάντζα Αττικής, οδός Ιππάρχου & Αριστογείτονος

Χρόνος μελέτης: 06/2005 – 10/2005
Χρόνος κατασκευής: 10/2005 – 03/2007
Εμβαδόν οικοπέδου:  272,50 μ²
Συνολικό εμβαδόν κτηρίου: 320,00 μ²
Συνολικός όγκος: 1.016,73 μ³
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικό Έργο

Δείγμα σπιτιού σε σχήμα γάμμα. Το κτήριο
τοποθετήθηκε έτσι ώστε οι κύριοι χώροι να
βλέπουν προς τον νότο. Ο κήπος και οι
σκεπαστοί χώροι αποτελούν στοιχεία της
παθητικής – βιοκλιματικά - αντιμετώπισης
της κατοικίας και είναι βασικά
χαρακτηριστικά του σπιτιού. Τα κουφώματα
των ανοιγμάτων του καθιστικού συρταρώνουν
μέσα στους τοίχους. Με τον τρόπο αυτό το
καλοκαίρι το καθιστικό δίνει την αίσθηση

ενός υπόστεγου χώρου του κήπου. Οι χώροι του
σπιτιού διατάχθηκαν σε τρία επίπεδα. Αυτό
έγινε για να αποκτήσει μεγαλύτερο ύψος το
κτήριο, ώστε να αποτελεί σημείο αναφοράς της
γωνίας του οικοδομικού τετραγώνου στο οποίο
βρίσκεται, και ταυτόχρονα να τονιστεί ο
κατακόρυφος άξονας στη συμβολή των δρόμων.