Χ Παράσχος Αρχιτεκτονικός & βιοκλιματικός σχεδιασμός - Κατασκευές

Greek Flag English Flag
Πολυκατοικία 4 ορόφων σε pilotis
Πολυκατοικία 4 ορόφων σε pilotis

Πολυκατοικία 4 ορόφων σε pilotis

Αθήνα, οδός Ίστρου & Κομανών

Χρόνος μελέτης: 07/2006 – 01/2007
Χρόνος κατασκευής: 01/2007 – 10/2007
Εμβαδόν οικοπέδου: 186,43 μ²
Συνολικό εμβαδόν κτηρίου: 472,38 μ²
Συνολικός όγκος: 1.534,39 μ³
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Αντιπαροχή

Το οικόπεδο βρίσκεται στη συμβολή δυο στενών
δρόμων σε ύψωμα, ενώ στο πίσω μέρος του
βρίσκεται μικρό πάρκο. Σε κάθε έναν από τους
δύο πρώτους ορόφους, τοποθετήθηκαν δύο
διαμερίσματα, ένα μικρό και ένα
μεγαλύτερο. Ο τρίτος και ο τέταρτος όροφος
αποτελούνται από οροφοδιαμερίσματα σε εσοχή,
δημιουργώντας μεγάλα δώματα.
Παρόλη την εγγύτητα των γύρω κτηρίων,
καταφέραμε να τοποθετήσουμε στις κατάλληλες

θέσεις μεγάλα ανοίγματα προς τη θέα, χωρίς
την υπονόμευση της ιδιωτικότητας του κάθε
διαμερίσματος. Ακριβώς στη γωνία του
κτηρίου, πάνω στη διασταύρωση, αντί να
ενώνεται συμπαγής τοιχοποιία,
δημιουργείται γωνία με δυο μεγάλες
τζαμαρίες που οδηγούν σε εξώστες, οι οποίοι
δεσπόζουν του υψώματος και της θέας.
Λόγω της πυκνής δόμησης της περιοχής
εντάξαμε στη σύνθεση του όγκου του κτηρίου

ημιυπαίθριους χώρους, εξώστες και δώματα,
σε ικανές διαστάσεις, ώστε να δίνουν την
αίσθηση της πρόσβασης σε αυλή. Η τοποθέτηση
ανοιγμάτων αντιδιαμετρικά μεταξύ τους, κατά
τον άξονα βορρά - νότου, ενισχύει τον
διαμπερή αερισμό των διαμερισμάτων και
παρέχει «σημεία φυγής» για το μάτι, είτε
προς το πάρκο, είτε προς τη θέα από σχεδόν
όλα τα σημεία του εσωτερικού τους.

1 2