Χ Παράσχος Αρχιτεκτονικός & βιοκλιματικός σχεδιασμός - Κατασκευές

Greek Flag English Flag

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Χ. Παράσχος ιδρύθηκε το 1999, Στόχος του γραφείου μας είναι να παράγουμε σωστή αρχιτεκτονική και να εφαρμόζουμε τις αρχές του βιοκλιματισμού στα έργα που αναλαμβάνουμε. Αναλαμβάνουμε μελέτες και κατασκευές έργων σε όλη την Ελλάδα, τα οποία στη συνέχεια διαθέτουμε προς πώληση. Επίσης, αναλαμβάνουμε τη μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων με απευθείας ανάθεση.

Το γραφείο σήμερα απασχολεί 4 άτομα, ενώ διαθέτει μια ομάδα επιστημονικά καταρτισμένων συνεργατών, οι οποίοι ασπάζονται τη φιλοσοφία του και μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους σε κάθε κοινό έργο.

Για την εκπόνηση των μελετών χρησιμοποιούμε εξειδικευμένο λογισμικό στην αιχμή της τεχνολογίας, ενώ παράλληλα το γραφείο διαθέτει τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό. Επίσης, το γραφείο μας, επενδύοντας στη γνώση και τη διαρκή επιμόρφωση, έχει διαμορφώσει μια εκτενή βιβλιοθήκη αρχιτεκτονικών και τεχνικών τίτλων, ελληνικών και ξένων, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται και αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς.

Οργανωτικά, το γραφείο διακρίνεται σε δύο τμήματα: το αρχιτεκτονικό, που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης και σχεδιασμού, και το κατασκευαστικό, το οποίο φέρνει σε πέρας κάθε έργο που του ανατίθεται, από την έκδοση οικοδομικής άδειας έως και την ολοκλήρωσή του.