Χ Παράσχος Αρχιτεκτονικός & βιοκλιματικός σχεδιασμός - Κατασκευές

Greek Flag English Flag

Η αρχιτεκτονική φιλοσοφία μας διαπνέεται από ανθρωποκεντρική λογική. Ο άνθρωπος επιζητά να ζει όσο το δυνατόν πιο φυσικά στο κτηριακό του περιβάλλον μέσα στις πόλεις. Για το λόγο αυτό, κυρίαρχο ρόλο στη μελέτη οποιουδήποτε έργου αναλαμβάνουμε παίζει η σχέση της κλίμακας του ανθρώπου με το δομημένο περιβάλλον και η ανάγκη ισορροπίας μεταξύ ιδιωτικού, δημόσιου και μεταβατικού μεταξύ των δύο, χώρου. Οι δυσκολίες και αντιφάσεις που δημιουργεί σ’ αυτό ο σύγχρονος τρόπος ζωής αποτελούν πρόκληση, την οποία η αρχιτεκτονική και ο βιοκλιματικός σχεδιασμός δέχονται, προσφέροντας λύσεις και εναλλακτικά σενάρια διαβίωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό κλίμα της εκάστοτε περιοχής, με τον κατάλληλο προσανατολισμό των χώρων του εκάστοτε κτιρίου, με το σωστό ηλιασμό, αερισμό, φυσικό φωτισμό και με την εφαρμογή παθητικών και ενεργητικών συστημάτων βιοκλιματισμού δημιουργούμε μικροκλίματα υγιούς και άνετης διαβίωσης όλες τις εποχές του χρόνου και μειώνουμε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας.

Με βάση την ίδια φιλοσοφία επιλέγουμε και τα κατασκευαστικά υλικά που χρησιμοποιούμε, τα οποία πέρα από την αισθητική τους ποιότητα και αρτιότητα έχουν σαν στόχο τη συμβατότητα με μια φιλικότερη στο περιβάλλον τεχνολογία.

Η λειτουργικότητα και η τελική μορφή κάθε κτηρίου που μελετάμε μας απασχολεί εξίσου με την ενεργειακή του συμπεριφορά. Στόχος μας είναι η αρμονία του οικοδομήματος ως οντότητας και η σχέση του με τη γύρω υπάρχουσα δόμηση. Ο ογκοπλαστικός χειρισμός του κάθε κτηρίου που δημιουργούμε είναι τέτοιος, ώστε η λειτουργία και η χρηστικότητα της κάτοψής του να αντικατοπτρίζεται στην όψη του. Υιοθετώντας αυτή την συνθετική προσέγγιση, αποφεύγουμε τις σχεδιαστικές κινήσεις εντυπωσιασμού χωρίς λογική και θεωρητικό υπόβαθρο. Με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια για έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, πιο κοντά στις ουσιαστικές ανθρώπινες ανάγκες και αξίες.