Χ Παράσχος Αρχιτεκτονικός & βιοκλιματικός σχεδιασμός - Κατασκευές

Greek Flag English Flag

Σε έναν κόσμο κλιματικής αλλαγής η ανάγκη για στροφή σε φιλικότερες προς το περιβάλλον μεθόδους και τεχνικές γίνεται επιτακτική. Τα κτήρια στα οποία ζούμε και εργαζόμαστε μετατρέπονται σε ενεργοβόρες παγίδες, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Αυτές είναι η αξιοποίηση των ευνοϊκών στοιχείων του κλίματος και οι ρυθμίσεις στο κέλυφος της κατασκευής, έτσι ώστε να καταναλώνεται η ελάχιστη απαιτούμενη ενέργεια.

Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί παθητικές μεθόδους, δηλαδή τεχνολογίες χαμηλής επίδρασης, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλιακά και τα υβριδικά συστήματα, καθώς και κατάλληλα υλικά, προκειμένου να δημιουργήσει ένα άνετο θερμικά εσώκλιμα, κι επομένως, ένα φιλόξενο και υγιές περιβάλλον διαβίωσης για τον άνθρωπο.

Με δεδομένη την ανάγκη αποσυμφόρησης του δομημένου ιστού των πόλεων, τόσο αισθητικά όσο και χωροταξικά, το γραφείο μας λειτουργεί στη λογική της συνεχούς βελτίωσης του μοντέρνου τρόπου ζωής, συνδυάζοντας τις σύγχρονες ανέσεις με την ουσιαστική ποιότητα στην καθημερινή διαβίωση.

Χρυσόστομος Παράσχος